Chính phủ khuyến khích phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp

Nhadatdep – Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2019.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đẩy mạnh phát triển Nhà ở xã hội; đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhà cho thuê, nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Như vậy, đây là tín hiệu tốt đối với người dân; đặc biệt, mở ra cơ hội lớn về chỗ ở cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp trong thời gian tới.

Đồng thời, tại Nghị quyết này Chính phủ còn yêu cầu Bộ Xây dựng thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác, cụ thể như sau:

– Theo dõi sát tình hình thị trường bất động sản; đôn đốc các địa phương xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản.

– Khẩn trương đề xuất các cơ chế quản lý và phát triển các loại hình bất động sản mới.

– Phối hợp đôn đốc các địa phương chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, khắc phục tiêu cực.

– Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý quy hoạch, khai thác quỹ đất đô thị dành cho công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng trong Quý III năm 2019.

Thổ Kim

Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.