Từ ngày 1/6/2019, Long Khánh chính thức trở thành thành phố

Nhadatdep – Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 673/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị…