Thiệt hại lớn nếu hợp đồng mua nhà-đất ghi giá bán thấp hơn thực tế

Nhadatdep – Khi mua bán nhà đất, nhiều trường hợp các bên đã thỏa thuận ghi giá bán trong hợp đồng công chứng thấp hơn giá trị thực tế rất…