Chính phủ khuyến khích phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp

Nhadatdep – Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4…