Mặt tiền 769

Thị trấn Dầu Giây ưu tiên mở rộng đường tỉnh 769

Tại thị trấn Dầu Giây, đường tỉnh 769 là tuyến đường nối 2 quốc lộ 1 và 51. Ngoài ra, dọc tuyến đường này cũng đã có các khu công…