Thành lập 2 thị trấn và 6 phường thuộc tỉnh Đồng Nai

Sáng 10/5, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh…