Mỗi ngày có khoảng 21 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới

Nhadatdep– Trong 4 tháng đầu năm 2019, lĩnh vực bất động sản có gần 2.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2018….